اینورترهای سری TIG

 

 


TIG-200ACDC(MEGA)

TIG-DC200(MEGA)

TIG-DC200ZX7
TIG-200AC/DC -MEGA TIG-DC200-MEGA TIGDC200ZX7

 

 

 

 

 

 

 Items  /  ModelTIG-DC200ZX7TIG-DC200(MEGA)TIG-200AC/DC


Input power voltage (V,HZ)

220v-50Hz

220V-50Hz

220V-50Hz


Rated Input power
capacity (KVA)


4


4.2


4.5


Out put current
Adjustment Range(A)

10-100

7-195

8.190


No-load voltage (V)


56


42


62


Duty cycle (%)

50

60

60


Arc-starting


HF


HF


HF


Dc pulse frequency

1-20

1-20


Dc pulse Duty cycle (%)


5-50


5-50


5-50


Up-slope time (S)

0-9.9

0-9.9


Down-slope time (S)0-9.9


0-9.9


Pre-gas (S)

0.1-9.9

0.1-9.9


Post-gas (s)


0-10


0-10


0.1-9.9


Ac clear pulse width
(%)

5-50


Ac Frequency (hz)
5-200


Welding thickness (mm)

0.5-10


Net weight (kg)


9


9.2


30.8

ویژگی ها:

 

ـ قابلیت جوشکاری TIG-AC/DCبرای مدل- (TIG-200AC/DC(MEGA

 

ـ قابلیت جوشکاری TIG-DCبرای مدلهای- (TIG-DC200(MEGA)وTIG-DC200ZX7

 

ـ قابلیت جوشکاریMMA (الکترود)

 

ـ طراحی جدید و تکنولوژی مدرن باعث متفاوت شدن دستگاه شده است.

 

ـ دارای سیستم پالسی، HF، موج مربعی و ضربه ای برای مدل- (TIG-200AC/DC(MEGA

 

ـ دارای سیستم HF

 

ـ توانمندی بالا در جدایش فیلم اکسیدی، تنظیمات آسان با بهترین و کیفیت ترین خط جوش ایجاد شده

 

ـ شروع سریع قوس، جریان پایای جوشکاری استفاده از دستگاه را بسیار آسان نموده است

 

ـ مقاومت بسیار عالی به افت ولتاژ و یا اضافه باری شبکه

 

ـ سیستم VRDجهت افزایش ایمنی در کار

 

ـ قابلیت تنظیم جریان گاز از 10~0 ثانیه برای مدلهای (TIG-DC200(MEGAو(TIG-AC-DC200(MEGA

 

ـ کاربرد صنایع مختلف از جمله صنایع دقیق و حساس، نیروگاه ها، خطوط انتقال، تاسیسات صنایع غذایی،

 

ـ تعمیرات و نگهداری و…

 

ـ 1سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 

 

Back to Top